Med almindelig takt og tone når vi rigtig langt mod en god og givende træning

Herunder finder du alligevel et par regler, som alle har henblik at give dig og de øvrige medlemmer den bedst mulige oplevelse i LIFTRS GYM.

  1. Mød op med en positiv omgangstone og med respekt for hinanden.
  2. Vis hensyn til hinanden, når I træner.
  3. Selvom meget af udstyret er produceret, så det kan tåle at blive smidt med, skal alt udstyr behandles med respekt og efter forskrifterne.
  4. Alle rydder op efter sig selv. Dette indebærer også, at det brugte udstyr lægges på rette plads samt oprydning i sofaområder.
  5. Rygning er ikke tilladt på centerets område inkl. udendørsarealet.
  6. Vis hensyn til de omkringliggende virksomheder.
  7. Centeret har åbningstid fra 05.00 – 24.00. Man kan ikke komme ind i centret før kl. 5, og man skal have forladt centeret til lukketid.
  8. Medlemskabet er personligt og snyd medfører udmeldelse. Se desuden vores medlemsbetingelser.